Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Carintreggeland Huis Eugeria - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 22.177 m3 1,88 kg CO₂ / m3 41,8 ton CO₂
Subtotaal 41,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 872.034 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 485 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 42.264 km 0,195 kg CO₂ / km 8,24 ton CO₂
Subtotaal 493 ton CO₂
CO₂-uitstoot 535 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 9.428 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,81 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 891.548 km 0,195 kg CO₂ / km 174 ton CO₂
Subtotaal 177 ton CO₂