Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Buster Holding B.V. 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 13.804 m3 2,08 kg CO₂ / m3 28,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 36.397 liter 2,82 kg CO₂ / liter 103 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 2.948 liter 1,80 kg CO₂ / liter 5,31 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 28.185 liter 3,26 kg CO₂ / liter 91,8 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 43.485 liter 3,26 kg CO₂ / liter 142 ton CO₂
Subtotaal 370 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 54.082 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 24,7 ton CO₂
Subtotaal 24,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 395 ton CO₂