Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint B&P Professsionals 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 5.329 m3 2,08 kg CO₂ / m3 11,1 ton CO₂
Subtotaal 11,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 40.910 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 18,7 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.758 km 0,193 kg CO₂ / km 0,532 ton CO₂
Subtotaal 19,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 30,3 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 5.250 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 105.312 km 0,193 kg CO₂ / km 20,3 ton CO₂
Subtotaal 20,3 ton CO₂