Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Inspyrium 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 40,0 m3 2,09 kg CO₂ / m3 0,0834 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 30,0 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,0518 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 60,0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,167 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 60,0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,196 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Middelgrote vrachtwagen in km Goederenvervoer 2.000 km 0,749 kg CO₂ / km 1,50 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 50,0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,163 ton CO₂
Subtotaal 2,16 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 600 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,314 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 600 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,314 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2,16 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2,00 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,000596 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 2,00 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,00136 ton CO₂
Lozing vervuild water op oppervlaktewater Water & afvalwater 0 VeO - kg CO₂ / VeO 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 10,0 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,000150 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 20.000 km 0,193 kg CO₂ / km 3,86 ton CO₂
Subtotaal 3,86 ton CO₂