Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Biggelaar Groen BV - 2021 Eerste halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 262 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0,494 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 22.444 liter 3,26 kg CO₂ / liter 73,2 ton CO₂
Mengsmering Mobiele werktuigen 540 liter 2,99 kg CO₂ / liter 1,62 ton CO₂
Subtotaal 75,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.561 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 3,09 ton CO₂
Subtotaal 3,09 ton CO₂
CO₂-uitstoot 78,4 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 150 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0447 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 8.250 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 17.500 km 0,195 kg CO₂ / km 3,41 ton CO₂
Subtotaal 3,46 ton CO₂