Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Bezemer Bouw BV - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.210 m3 1,88 kg CO₂ / m3 4,16 ton CO₂
Diesel voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 7.487 liter 2,78 kg CO₂ / liter 20,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 5.013 liter 3,26 kg CO₂ / liter 16,4 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 23,0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,0750 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 41,4 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 10.366 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 5,76 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 5,76 ton CO₂
CO₂-uitstoot 47,2 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 0 km 0,282 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂