Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Bezemer Bouw BV - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.366 m3 1,88 kg CO₂ / m3 4,46 ton CO₂
Diesel voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 5.306 liter 2,78 kg CO₂ / liter 14,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.265 liter 3,26 kg CO₂ / liter 7,39 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 8.203 liter 3,26 kg CO₂ / liter 26,8 ton CO₂
Subtotaal 53,4 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 57.582 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 32,0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 14.545 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 8,09 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 57.538 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -32,0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 8,11 ton CO₂
CO₂-uitstoot 61,5 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Bestelwagen Woon-werkverkeer 0 km 0,291 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂