Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Bakkerij van de Kletersteeg - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 273.465 m3 1,88 kg CO₂ / m3 515 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.300 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg 677 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg 3.943 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 4,60 kg 1.924 kg CO₂ / kg 8,85 ton CO₂
Koudemiddel - R448a Emissies 0 kg 1.273 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R449a Emissies 0 kg 1.282 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 1,00 kg 3.985 kg CO₂ / kg 3,99 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 485 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,35 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 593 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,93 ton CO₂
Subtotaal 531 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.132.988 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 630 ton CO₂
Subtotaal 630 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.161 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 3.000 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,894 ton CO₂
Subtotaal 0,894 ton CO₂