Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Bakkerij van de Kletersteeg - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 216.833 m3 1,89 kg CO₂ / m3 410 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg 675 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 9,45 kg 3.922 kg CO₂ / kg 37,1 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R448a Emissies 0 kg 1.387 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R449a Emissies 0 kg 1.397 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,88 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.541 liter 3,31 kg CO₂ / liter 8,41 ton CO₂
Subtotaal 455 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 816.297 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 530 ton CO₂
Subtotaal 530 ton CO₂
CO₂-uitstoot 985 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.908 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,46 ton CO₂
Subtotaal 1,46 ton CO₂