Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Bakkerij van de Kletersteeg - Bakkerij Lammertinck - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 90.021 m3 1,89 kg CO₂ / m3 170 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,88 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 30.435 liter 3,31 kg CO₂ / liter 101 ton CO₂
Subtotaal 271 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 360.840 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 234 ton CO₂
Subtotaal 234 ton CO₂
CO₂-uitstoot 505 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.478 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,440 ton CO₂
Subtotaal 0,440 ton CO₂