Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Archol 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2,00 m3 2,09 kg CO₂ / m3 0,00417 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 6.054 liter 3,26 kg CO₂ / liter 19,7 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 128 liter 3,03 kg CO₂ / liter 0,388 ton CO₂
Subtotaal 20,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 840.177 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 13.143 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 32,5 m3 gas eq. 0,849 kg CO₂ / m3 gas eq. 0,0276 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 3.750 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0563 ton CO₂
Subtotaal 0,0839 ton CO₂
CO₂-uitstoot 20,2 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 10,3 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,00307 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 61.331 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,920 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 74.777 km 0,193 kg CO₂ / km 14,4 ton CO₂
Inhuur graafmachines diesel Overige ketenemissies 33.792 Liter 3,26 kg CO₂ / Liter 110 ton CO₂
Subtotaal 126 ton CO₂