Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Archipel Zorggroep Eindhoven - Nazareth Best - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 22.816 m3 1,88 kg CO₂ / m3 43,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 43,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 520.913 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 290 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 290 ton CO₂
CO₂-uitstoot 333 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.303 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,28 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 4.303 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 2,92 ton CO₂
Subtotaal 4,20 ton CO₂