Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Karel de grotelaan 2022
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 58,0 kWh / m2 1.169 kg CO₂ / kWh 30,3 kg CO₂ / m2
Subtotaal 30,3 kg CO₂ / m2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 7,25 m3 / m2 4.662 kg CO₂ / m3 15,1 kg CO₂ / m2
Subtotaal 15,1 kg CO₂ / m2
Water & afvalwater
Drinkwater 0,172 m3 / m2 666 kg CO₂ / m3 0,0512 kg CO₂ / m2
Afvalwater 0,172 m3 huishoudelijk / m2 1.516 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,116 kg CO₂ / m2
Subtotaal 0,168 kg CO₂ / m2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 69,0 personenkm / m2 33,5 kg CO₂ / personenkm 1,03 kg CO₂ / m2
Fiets en lopen 1.138 km / m2 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂ / m2
Personenwagen in km 2.000 km / m2 432 kg CO₂ / km 386 kg CO₂ / m2
Subtotaal 387 kg CO₂ / m2
Personenvervoer
Taxibus (in liters) diesel 12,2 liter / m2 7.294 kg CO₂ / liter 39,9 kg CO₂ / m2
Subtotaal 39,9 kg CO₂ / m2
CO₂-uitstoot 473 kg CO₂ / m2