Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Eerdbrand Eindhoven 2022
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 56,9 kWh / m2 4.962 kg CO₂ / kWh 29,8 kg CO₂ / m2
Subtotaal 29,8 kg CO₂ / m2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 15,6 m3 / m2 19.782 kg CO₂ / m3 32,6 kg CO₂ / m2
Subtotaal 32,6 kg CO₂ / m2
Water & afvalwater
Drinkwater 0,817 m3 / m2 2.827 kg CO₂ / m3 0,243 kg CO₂ / m2
Afvalwater 0,817 m3 huishoudelijk / m2 6.433 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,554 kg CO₂ / m2
Subtotaal 0,797 kg CO₂ / m2
CO₂-uitstoot 63,2 kg CO₂ / m2