Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Antonius Zorggroep - Locatie Bolswarderbaan - 2020 Milieubarometer Bolswarderbaan 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 810.526 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.527 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg 1.810 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg 3.922 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 90.000 km 0,195 kg CO₂ / km 17,6 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 125.000 km 0,291 kg CO₂ / km 36,3 ton CO₂
Subtotaal 1.581 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 273.510 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.410.614 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 3.008 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 718.021 km 0,195 kg CO₂ / km 140 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 3.148 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.729 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 36.422 m3 0,298 kg CO₂ / m3 10,9 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 487 VE 29,5 kg CO₂ / VE 14,4 ton CO₂
Openbaar vervoer Bezoekersverkeer 1.073.900 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 38,7 ton CO₂
Fiets en lopen Bezoekersverkeer 522.800 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Bromfiets en scooter Bezoekersverkeer 2.164.800 km 0,0528 kg CO₂ / km 114 ton CO₂
Auto Bezoekersverkeer 7.832.400 km 0,195 kg CO₂ / km 1.527 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 0 km 0,0528 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 5.251.337 km 0,195 kg CO₂ / km 1.024 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 15.000 kg 1,21 kg CO₂ / kg 18,1 ton CO₂
Subtotaal 2.748 ton CO₂