Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Andeweg B.V. 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 2,09 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 4.347 liter 2,78 kg CO₂ / liter 12,1 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 110.468 liter 3,26 kg CO₂ / liter 360 ton CO₂
Subtotaal 372 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 7.175 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 3,75 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.076 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,563 ton CO₂
Subtotaal 3,19 ton CO₂
CO₂-uitstoot 376 ton CO₂