Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Albert Schweitzer ziekenhuis - 2021 ASz Locatie Dordrecht

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 0 liter diesel 3,26 kg CO₂ / liter diesel 0 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 580.870 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.094 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 14.663 liter 2,78 kg CO₂ / liter 40,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Goederenvervoer 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 14.482 liter 3,26 kg CO₂ / liter 47,2 ton CO₂
Subtotaal 1.182 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 14.500.795 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 8.062 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 14.708.528 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -8.178 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 25.409 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 914 ton CO₂
Warmte uit externe WKO (grijze stroom) Brandstof & warmte 0 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Koude uit externe WKO (grijze stroom) Brandstof & warmte 0 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 154.757 km 0,195 kg CO₂ / km 30,2 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 44.616 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,669 ton CO₂
Subtotaal 829 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 2.012 ton CO₂