Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Totaalbarometer 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 172.317 m3 2,09 kg CO₂ / m3 359 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 - kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R452a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.613 liter 2,78 kg CO₂ / liter 4,49 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 388 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,27 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 580 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,89 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 367 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 324.800 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.143.195 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.121 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 16.353 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 16.432 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -8,59 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 2.046 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 54,9 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 1.167 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.534 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 19.037 m3 0,298 kg CO₂ / m3 5,67 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 18.490 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 12,5 ton CO₂
Uitbesteed taxibusvervoer Personenvervoer 0 voertuigkm - kg CO₂ / voertuigkm 0 ton CO₂
Subtotaal 18,2 ton CO₂