Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Aannemingsbedrijf Verboon Maasland & Den Boer - Aannemingsbedrijf Verboon Maasland - 2016

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 16.414 m3 1,89 kg CO₂ / m3 31,0 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 40,0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,176 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 934 kg 3,39 kg CO₂ / kg 3,17 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 43.718 liter 3,31 kg CO₂ / liter 145 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 38.905 liter 3,31 kg CO₂ / liter 129 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 1.906 liter 2,88 kg CO₂ / liter 5,50 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 819.168 liter 3,31 kg CO₂ / liter 2.711 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 512.096 liter 3,31 kg CO₂ / liter 1.695 ton CO₂
Binnenvaart (in liters) diesel Goederenvervoer 126.638 liter 3,31 kg CO₂ / liter 419 ton CO₂
Subtotaal 5.137 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 64.724 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 34,0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 47.726 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -25,1 ton CO₂
Subtotaal 8,94 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 5.146 ton CO₂