Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Aannemingsbedrijf Tijssen b.v. - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 8.073 m3 1,88 kg CO₂ / m3 15,2 ton CO₂
Menggas Argon/CO2 85/15% Emissies 50,0 liter (200 bar) 0,0590 kg CO₂ / liter (200 bar) 0,00295 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 10.105 liter 2,78 kg CO₂ / liter 28,1 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 347.927 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.135 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 1.865 liter 3,26 kg CO₂ / liter 6,08 ton CO₂
Subtotaal 1.184 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 25.198 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 14,0 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.398 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -0,777 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 13,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.198 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 195 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0581 ton CO₂
Subtotaal 0,0581 ton CO₂