Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - Materieel Exploitatie Veendam - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 33.772 m3 2,09 kg CO₂ / m3 70,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.636 liter 2,78 kg CO₂ / liter 7,34 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 6.209 liter 3,26 kg CO₂ / liter 20,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 7,00 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,0195 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 15.021 liter 3,26 kg CO₂ / liter 49,0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 25,0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,0696 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 48.261 liter 3,26 kg CO₂ / liter 157 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 69.686 liter 3,26 kg CO₂ / liter 227 ton CO₂
Subtotaal 532 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 405.677 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 212 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 2.054 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 405.677 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -212 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 1.504 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,787 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 920 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,481 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 920 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,481 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 35.150 km 0,193 kg CO₂ / km 6,78 ton CO₂
Subtotaal 7,57 ton CO₂
CO₂-uitstoot 539 ton CO₂