Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - A Hak Electron BV - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 747 liter 1,73 kg CO₂ / liter 1,29 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 13.408 liter 2,78 kg CO₂ / liter 37,3 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 14.166 liter 3,26 kg CO₂ / liter 46,2 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 210 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,585 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 38.270 liter 3,26 kg CO₂ / liter 125 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 855 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,38 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 113.186 liter 3,26 kg CO₂ / liter 369 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 30.871 liter 0,314 kg CO₂ / liter 9,69 ton CO₂
Diesel (in HVO-diesel mix) Mobiele werktuigen 1.467 liter 3,47 kg CO₂ / liter 5,09 ton CO₂
Subtotaal 597 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 17.325 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 9,06 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 116 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,0607 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 56.354 km 0,193 kg CO₂ / km 10,9 ton CO₂
Subtotaal 20,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 617 ton CO₂