Skip to content
Praktijkvoorbeeld

VKA CO2‑footprint stapsgewijs naar 0

Strategisch ICT adviesbureau Verdonck Klooster & Associates schreef een blog over hun CO2‑footprint, besparingsmaatregelen en de stappen naar klimaatneutraal.

Genomen besparingsacties

VKA heeft recent haar CO2-footprint laten onderzoeken door Stimular. Dit onderzoek stelt dat VKA al veel stappen heeft gezet richting een duurzame bedrijfsvoering: We hebben groene stroom. We wekken 33% van onze elektriciteit op met zonnepanelen. Ons pand heeft een A label. En ons wagenpark is nu 75% elektrisch. VKA heeft al veel acties ondernomen om de CO2-uitstoot te minimaliseren.

Op basis van de huidige stand van zaken acht Stimular het haalbaar om in enkele jaren een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben, waarbij compensatie nog een klein onderdeel van de footprint zal moeten dekken. Hiermee loopt VKA voor op het beleid van de landelijke overheid en de EU en is een voorbeeld voor de sector.

Focus op zakelijk verkeer

Onze footprint is 129 ton CO2 (in 2021) en deze gaan wij stapsgewijs naar 0 brengen. Voor zover dat niet lukt compenseren wij. De meeste CO2 (88%) ontstaat door vervoer. De overige 12% is het gevolg van aardgas voor verwarming. Door de inkoop van Nederlandse groene stroom heeft elektriciteit geen impact op onze CO2-footprint. We gaan inzetten op de verdere vergroening van ons wagenpark, aangezien dit de grootste impact heeft op onze footprint. We stimuleren elektrisch rijden en bewuster rij- en werkgedrag. We creëren bewustwording bij medewerkers om vaker gebruik te maken van de fiets of het OV en gaan een mobiliteitspas aanbieden.”

Bron: VKA

Meer informatie

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder