Skip to content
Nieuwsbericht

Sterke daling milieu-impact woningcorporaties in coronajaar

Voor het derde jaar achtereen hebben woningcorporaties de CO₂-footprint en milieu-impact van hun eigen kantoren bepaald. De milieu-impact is in 2020 ruim 40% lager dan in 2019. De invloed van corona is duidelijk zichtbaar. Dit blijkt onder meer uit de sterke daling van de milieubelasting van woon-werkverkeer met 70%. Medewerkers werkten namelijk merendeels vanuit huis. In totaal vulden 17 corporaties de Milieubarometer in, waarvan drie voor de eerste keer. Stimular berekende hieruit het gemiddelde.

Verbetering ten opzichte van vorig jaar

De CO₂-footprint en milieubelasting per medewerker van de woningcorporaties is in 2020 significant gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De milieu-impact per medewerker van woon-werkverkeer is met 67% het meest gedaald. Andere grote dalers zijn zakelijk verkeer (-50%), elektriciteit (-25%) en brandstof & warmte (-16%). Daartegenover staat dat de impact van goederenvervoer met 10% is gestegen. De totale milieu-impact per medewerker is 41% gedaald op basis van de 17 ingevulde barometers.

De gemiddelde milieu-impact per medewerker (in fte) van de 17 woningcorporaties daalde met 41% in 2020

Het corona-effect

De grote daling van de milieu-impact is met name te verklaren door corona. De kantoorbezetting was bij alle deelnemende woningcorporaties vanaf maart 2020 veel lager (gemiddeld 70%). Dit heeft gezorgd voor een sterke afname van de milieu-impact in het woon-werkverkeer. Voor woon-werkverkeer is bijna driekwart minder kilometers per medewerker gemeten. Voor zakelijk verkeer was dit de helft minder. Beide vervoersthema’s waren wel iets vervuilender, doordat medewerkers vaker hun auto gebruikten in plaats van het openbaar vervoer. Het goederenvervoer nam licht toe. Deze kostenpost fluctueert jaarlijks, omdat dit afhankelijk is van het geplande onderhoud door de woningcorporatie.

Afname bedrijfsafval en energieverbruik

De pandemie had ook gevolgen voor de bedrijfsafval en het energieverbruik van de gebouwen. Bedrijfsafval nam flink af, maar minder sterk evenredig met de kantoorbezetting. Elektriciteits- en gasverbruik gingen ook omlaag. Het verminderde gasverbruik is meer een gevolg van het warme jaar dan van verminderd kantoorbezoek. Opmerkelijk was dat sommige deelnemers in hun gas- en elektriciteitsverbruik juist een toename zagen. Door corona moesten ze meer ventileren (hoger elektriciteitsverbruik) en daardoor ook extra bijstoken (hoger gasverbruik).

Effect van duurzaamheidsmaatregelen

De corporaties hebben afgelopen jaar duurzaamheidsmaatregelen getroffen om de impact van de bedrijfsvoering te verminderen. Zo heeft De Alliantie in Amersfoort zonnepanelen op de eigen kantoren geïnstalleerd en is met elektrische busjes gaan rijden. Daarnaast heeft het aangepaste thuiswerkbeleid de corporatie aan het denken gezet of ook in de toekomst een duurzamer mobiliteitsbeleid mogelijk is. Ook andere corporaties zien kansen om hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen.

Geen nieuw branchegemiddelde in de milieubarometer

Normaal gesproken stelt Stimular het nieuw berekende branchegemiddelde voor alle woningcorporaties en kantoren beschikbaar in de Milieubarometer om de eigen scores mee te vergelijken. Omdat 2020 door corona erg afwijkt van voorgaande jaren, actualiseert Stimular het branchegemiddelde niet in de Milieubarometer. Het gemiddelde van 2019 blijft gelden. Vergelijken met het branchegemiddelde kan in de genormaliseerde grafieken. Dit kan ook bij kengetallen zoals energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak of brandstof zakelijk verkeer per verhuurbare eenheid. Daarmee kunnen de corporaties zien hoe ze ten opzichte van het gemiddelde scoren en kunnen ze analyseren waar winst te behalen valt.

Meedoen aan de benchmark 2022?

Lees meer over het aanbod en hoe je je kan aanmelden. Aanmelden kan tot 1 april 2022.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Van Excel tot hoogwaardige CO₂- en milieumonitoringtool

Dit jaar bestaat de Milieubarometer maar liefst 25 jaar. Dat is wel een feestje waard! In dit artikel gaan we terug naar het ontstaan van de Milieubarometer en hoe de tool zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

18 juni 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder