Skip to content
Zorg

Verzorgingshuis en verpleeghuis

Om je een betere indruk te geven hoe het gemiddelde verbruik van een verzorgingshuis en verpleeghuis eruitziet, hebben wij een branchegemiddelde opgesteld.

Verhouding Milieubelasting

Er is gekeken naar de gemiddelde CO₂-uitstoot van verzorgingshuizen en verpleeghuizen aan de hand van hun ingevulde milieugegevens. Dit om hun CO₂-footprint in kaart te brengen. Zo kan je op deze pagina, maar ook als je inlogt in de Milieubarometer, jouw kengetallen vergelijken met dit gemiddelde. Zo krijg je een beter beeld van de grootste gemiddelde milieubelasting voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Er zijn aparte branchegemiddelde voor zorginstellingen in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg opgesteld.

In de onderstaande cirkelgrafiek zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen.

Verzorgingshuis en verpleeghuis

Hieruit blijkt dat de grootste milieubelasting van een verpleeghuis of verzorgingshuis bestaat uit:

  • Elektriciteit (41%)
  • Brandstof & warmte (25%)
  • Woon-werkverkeer (19%)

Ook het bedrijfsafval beslaan een redelijk aandeel in de totale milieu-impact. Zakelijk verkeer, gevaarlijk afval, water & afvalwater en personenvervoer tellen wel mee, maar zijn veel minder belangrijk.

Kengetallen verzorgingshuizen en verpleeghuizen

We hebben voor een duidelijk overzicht de meest interessante kengetallen uit de Milieubarometer van een gemiddelde verzorgingshuis/verpleeghuis verwerkt in onderstaande tabel. Wanneer je de Milieubarometer voor jouw organisatie gebruikt, kun je de gemiddeldes naast jouw eigen kengetallen tonen. Dat maakt het vergelijken een stuk makkelijker.

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Beste Eenheid
Energie elektriciteit / vloeroppervlak 64 29 kWh/m2
aardgas / vloeroppervlak 13 5 m3 gas eq./m2
gebouwgebonden energie / vloeroppervlak 1,0 0,7 GJ/m2
Water water / bezet bed 60 18 m3/bezet bed
Afval afval / bezet bed 807 320 kg/bezet bed
afvalscheidingspercentage 35 81 %
Vervoer woon-werkverkeer / medewerker 4.458 959 km/fte
zakelijk verkeer / medewerker 373 91 km/fte

Bron van dit branchegemiddelde voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen

In 2019 heeft Stichting Stimular in samenwerking met de werkgroep Monitoren van Milieuplatform Zorgsector (MPZ) voor de derde keer de benchmark zorglocaties uitgevoerd (over gegevens van het jaar 2018). 17 zorginstellingen deden mee met in totaal 50 barometers (ongeveer 80 locaties verdeeld over 590.000 m2). Op basis hiervan heeft Stimular de gemiddelde milieuscore voor zorginstellingen (een mix van verzorgings- en verpleeghuizen) in de ouderenzorg bepaald.

Aanmelden

Gratis Milieubarometer via MPZ

Ben je lid van Milieu Platform Zorgsector? Dan kun je gratis de Milieubarometer starten en het branchegemiddelde naast jouw eigen grafiek en kengetallen zetten.

Meld je gratis aan
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Hoe komen de branchegemiddeldes tot stand?

Branchegemiddeldes zijn gemaakt op basis van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers waarbij onverklaarde uitschieters zijn weggefilterd. Daarom stellen we branchegemiddeldes altijd op in het kader van een project waarin bedrijven uit een branche samenwerken zoals een duurzaamheidskring. Interesse? Neem contact op met de adviseurs van Stimular, eigenaar van de Milieubarometer.

Wat kun je met de Milieubarometer?

Je kan de milieu- en CO₂-impact van je bedrijf inzichtelijk maken en zien hoe je deze kan verlagen.

Kan ik de Milieubarometer al proberen voordat ik de tool aanschaf?

Je kunt een demonstratie-milieubarometer bekijken. Log in met:

email: demodemo@stimular.nl
wachtwoord: demodemo