Skip to content
Zorg

Huisartsenpraktijk

Om je een betere indruk te geven hoe het gemiddelde verbruik van een huisartsenpraktijk eruitziet, hebben wij een branchegemiddelde opgesteld.

Verhouding milieubelasting

Er is gekeken naar de gemiddelde CO2‑uitstoot die huisartsenpraktijken aan de hand van hun milieugegevens hebben ingevuld voor het in kaart brengen van hun CO2‑footprint. Zo kan je op deze pagina, maar ook als je inlogt in de Milieubarometer, jouw kengetallen vergelijken met dit gemiddelde. Zo krijg je een beter beeld van de grootste gemiddelde milieubelasting voor huisartsenpraktijken.

In de onderstaande cirkelgrafiek zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen.

Huisartsenpraktijk

Hieruit blijkt dat de grootste milieubelasting van een huisartsenpraktijk bestaat uit:

  • Woon-werkverkeer (41%)
  • Elektriciteit (22%)
  • Brandstof & warmte (20%)

Zakelijk verkeer, water en afval zorgen voor een kleiner aandeel in de totale milieu-impact.

Kengetallen huisartsenpraktijk

We hebben de meest interessante kengetallen uit de Milieubarometer van een gemiddeld huisartsenpraktijk verwerkt in onderstaande tabel voor een duidelijk overzicht. Wanneer je de Milieubarometer voor jouw organisatie gebruikt, kun je de gemiddeldes naast jouw eigen kengetallen tonen. Dat maakt het vergelijken een stuk makkelijker.

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Range * Eenheid
Energie Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak 55 15 – 96 kWh/m2
Energie voor verwarming per gebouwinhoud 4,12 1,8** – 7,0 m3 gas/m3
Water Drinkwaterverbruik per medewerker 15 3,9 – 26 m3/fte
Afval Afval per medewerker 401 30 – 810 kg/fte
Afvalscheiding 55 4,0 – 98 %
Vervoer Woon-werkkilometers per medewerker 5.711 350 – 12.000 km/fte
Zakelijke kilometers per medewerker 725 15 – 1.800 km/fte
Aandeel OV, fiets en lopen in woon-werkverkeer 16 0 – 93 %
CO2-uitstoot Totale CO2 emissie per vloeroppervlak 71 27 – 127 kg CO2/m2

*Range = minimum – maximum waarden exclusief uitschieters
**Volledig elektrische panden zijn niet meegenomen in deze range

De range is vaak groot, vooral bij zakelijk verkeer en woon-werkkilometers. Dit komt doordat afstanden in stedelijk gebied gemiddeld korter zijn dan buiten de stad. Ook zijn er grote verschillen in de hoeveelheid visites die een huisarts doet.

Ook voor de gebouwgebonden kengetallen is er een grote spreiding. Dat komt overeen met de variatie in gebouwen. Sommige huisartspraktijken zitten in een modern goed geïsoleerd pand en zijn van het gas af. Andere praktijken zijn matig geïsoleerd en gasgestookt.

Bron van het branchegemiddelde voor huisartsenpraktijken

In 2022 heeft Stichting Stimular de benchmark voor de huisartsenpraktijk uitgevoerd. De benchmark is gebaseerd op 18 huisartspraktijken. 17 met gegevens uit 2021 en één uit 2020. De deelnemende huisartspraktijken variëren in grootte van 3,8 fte tot 17,3 fte.

Groene stroom telt in de Milieubarometer als nul milieubelasting. Bij branchegemiddeldes rekenen we ingekochte stroom mee als grijze stroom zodat de milieubelasting van ingekochte elektriciteit zichtbaar is en ook huisartsen met grijze stroom zich goed kunnen spiegelen aan het gemiddelde. Zonnestroom uit eigen PV-panelen levert geen milieubelasting. Opvallend is dat tien van de achttien huisartsen een deel van hun elektriciteit zelf opwekken met zonnepanelen op het dak.

De deelnemende huisartsenpraktijken komen uit het hele land. Verschillen tussen stad en platteland voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer spelen daardoor mee.

Aanmelden

Korting Milieubarometer via NHG of LHV

Ben je lid van de NHG of LHV? Dan kun je met korting met de Milieubarometer starten. Je kunt je eigen grafiek en kengetallen direct naast het gemiddelde zetten.

Start met korting
Ik wilde een objectieve tool om duurzaamheid meetbaar te maken. Op huisartsniveau was er nog niks over verduurzaming, toen kwam ik bij de Milieubarometer terecht.
Dennis Pot, Huisartsenpraktijk Hilversum Oost
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Hoe komen de branchegemiddeldes tot stand?

Branchegemiddeldes zijn gemaakt op basis van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers waarbij onverklaarde uitschieters zijn weggefilterd. Daarom stellen we branchegemiddeldes altijd op in het kader van een project waarin bedrijven uit een branche samenwerken zoals een duurzaamheidskring. Interesse? Neem contact op met de adviseurs van Stimular, eigenaar van de Milieubarometer.

Wat kun je met de Milieubarometer?

Je kan de milieu- en CO2‑impact van je bedrijf inzichtelijk maken en zien hoe je deze kan verlagen.

Kan ik de Milieubarometer al proberen voordat ik de tool aanschaf?

Je kunt een demonstratie-milieubarometer bekijken. Log in met:

email: demodemo@stimular.nl
wachtwoord: demodemo