Skip to content
Sport

Binnensport

Om je een betere indruk te geven hoe het gemiddelde verbruik van een gemiddelde gymzaal en sporthal eruitziet, hebben wij een branchegemiddelde opgesteld.

Verhouding Milieubelasting

Er is gekeken naar de gemiddelde CO₂-uitstoot die binnensport locaties aan de hand van hun milieugegevens hebben ingevuld voor het in kaart brengen van hun CO₂-footprint. Zo kan je op deze pagina, maar ook als je inlogt in de Milieubarometer, jouw kengetallen vergelijken met dit gemiddelde. Zo krijg je een beter beeld van de grootste gemiddelde milieubelasting voor binnensport locaties.

De grafiek toont de verdeling van de milieubelasting van elektriciteit, verwarming en water. Afval en vervoer zijn niet meegenomen. De grootste milieubelasting van een binnensport locatie bestaat uit verwarming (meestal aardgas), daarna komt elektriciteit. Water is relatief onbelangrijk.

Milieugrafiek Gymzaal

Een gymzaal is een accommodatie met een sportvloer van ongeveer 300 m2 zonder horeca.

Milieugrafiek Sporthal

Een sporthal heeft meer dan 900 m2 zaaloppervlak en omvat in de praktijk altijd een stuk horeca. Een sportzaal zit daar tussenin en lijkt in de praktijk meer op een sporthal (veel gebruiksuren, meer douchen en een stukje horeca) dan op een gymzaal.

Kengetallen gymzalen

We hebben voor een duidelijk overzicht de meest interessante kengetallen uit de Milieubarometer van een gemiddelde gymzaal en sporthal verwerkt in onderstaande tabel. Wanneer je de Milieubarometer voor jouw organisatie gebruikt, kun je de gemiddeldes naast jouw eigen kengetallen tonen. Dat maakt het vergelijken een stuk makkelijker. Klimatiseringsuren is het aantal uur dat het pand op de juiste temperatuur wordt gehouden, dat is gemiddeld twee keer zo groot als het aantal gebruiksuren.

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Range Eenheid
Elektriciteit elektriciteit / vloeroppervlak 25 10 – 44 kWh/m2
elektriciteit / gebruiksuur 7,3 3 – 16 kWh/h
elektriciteit / gebruiksuur*opp 16 8 – 40 Wh/m2h
Verwarming warmte / gebouwinhoud 3,3 1,7 – 6,0 m3 gas/m3
warmte / klimatiseringsuur 1,6 1,1 – 2,1 m3 gas/h
Gebouwgeb. energie energie / vloeroppervlak 0,20 GJ/m2
energie / gebruiksuur*opp 0,45 MJ/m2h
Water water / m2 160 54 – 300 m3/m2

Kengetallen sporthallen

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Range Eenheid
Elektriciteit elektriciteit / vloeroppervlak 32 22 – 55 kWh/m2
elektriciteit / gebruiksuur 32 19 – 59 kWh/h
elektriciteit / gebruiksuur*opp 16,5 9 – 27 Wh/m2h
Verwarming warmte / gebouwinhoud 2,2 1,3 – 3,6 m3 gas/m3
warmte / klimatiseringsuur 10,3 3,4 – 26 m3 gas/h
Water water / m2 195 117 – 270 liter/m2

Bron van dit branchegemiddelde voor binnensport locaties

De gemiddeldes zijn gebaseerd op 21 gymzalen, 3 sportzalen en 15 sporthallen (die laatste twee samengevoegd onder de categorie sporthal) uit zeven gemeenten die deelnamen aan de benchmark binnensportaccommodaties. Deze benchmark heeft Stimular uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Sport- en Gemeenten. De locaties zijn een mix van oud en nieuw. De gebruiksuren variëerden van 10 tot 60 uur per week (gymzaal) en 15 tot 120 uur per week (sporthal).

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan
Wij blijven hameren op CO2-voetafdrukken en energiereductie. Met de Milieubarometer krijgen sportaccommodaties een duidelijk overzicht waar energievoordelen te halen zijn. Een gemeente wil dan ook best investeren om die voordelen te behalen.
André de Jeu, Vereniging Sport en Gemeenten
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Kan mijn branchevereniging ook korting aanbieden?

Ja, branche organisaties kunnen een startabonnement met korting aanbieden korting of het volledig afkopen voor hun leden. Neem contact op met Stimular voor de voorwaarden.

Hoe komen de branchegemiddeldes tot stand?

Branchegemiddeldes zijn gemaakt op basis van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers waarbij onverklaarde uitschieters zijn weggefilterd. Daarom stellen we branchegemiddeldes altijd op in het kader van een project waarin bedrijven uit een branche samenwerken zoals een duurzaamheidskring. Interesse? Neem contact op met de adviseurs van Stimular, eigenaar van de Milieubarometer.

Wat kun je met de Milieubarometer?

Je kan de milieu- en CO₂-impact van je bedrijf inzichtelijk maken en zien hoe je deze kan verlagen.

Kan ik de Milieubarometer al proberen voordat ik de tool aanschaf?

Je kunt een demonstratie-milieubarometer bekijken. Log in met:

email: demodemo@stimular.nl
wachtwoord: demodemo