Skip to content
Recreatie

Museum

Om je een betere indruk te geven hoe het gemiddelde verbruik van een museum eruitziet, hebben wij een branchegemiddelde opgesteld.

Verhouding Milieubelasting

Er is gekeken naar de gemiddelde CO2‑uitstoot die musea aan de hand van hun milieugegevens hebben ingevuld voor het in kaart brengen van hun CO2‑footprint. Zo kan je op deze pagina, maar ook als je inlogt in de Milieubarometer, jouw kengetallen vergelijken met dit gemiddelde. Zo krijg je een beter beeld van de grootste gemiddelde milieubelasting voor musea. In de onderstaande cirkelgrafiek zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen.

Museum

Hieruit blijkt dat de grootste milieubelasting van een museum bestaat uit:

  • Elektriciteit (65%)
  • Brandstof & warmte (17%)
  • Woon-werkverkeer (10%)

Bedrijfsafval, zakelijk verkeer, gevaarlijk afval, water & afvalwater, emissies en kantoorpapier tellen wel mee, maar zijn veel minder belangrijk.

Kengetallen musea

We hebben voor een duidelijk overzicht de meest interessante kengetallen uit de Milieubarometer van een gemiddeld museum verwerkt in onderstaande tabel. Wanneer je de Milieubarometer voor jouw organisatie gebruikt, kun je de gemiddeldes naast jouw eigen kengetallen tonen. Dat maakt het vergelijken een stuk makkelijker.

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Range Eenheid
Elektriciteit elektriciteit / vloeroppervlak 108 37 – 162 kWh/m2
elektriciteit / bezoeker 3,0 1,3 – 25 kWh/bezoeker
gebouwgebonden energie per vloeroppervlak 1,2 0,5 – 2,1 GJ/m2
Brandstof gas eq. / gebouwinhoud 2,6 1,1 – 5,4 m3 gas eq./m3*
Water water / bezoeker** 11 6- 27 liter/bezoeker
Afval afval / bezoeker 200 20 – 1000 gram/bezoeker
afvalscheiding 50 21 – 76 %
CO2-uitstoot CO2 / bezoeker 2,4 1 – 12 kg CO2/bezoeker

* Bij ‘brandstof’ is het gebruik van stadsverwarming omgerekend naar aardgasequivalenten.
** waterverbruik in een museum wordt zowel bepaald door toiletbezoek (per WC-spoeling 6-12 liter) als door luchtbevochtiging.

Bron van dit branchegemiddelde voor musea

In 2016/2017 hebben veertien musea waarvan acht uit de Duurzaamheidskring Haagse Musea hun Milieubarometer compleet genoeg ingevuld. Op basis daarvan heeft Stimular een gemiddelde milieuscore voor musea bepaald. Ten opzichten van het vorige gemiddelde uit 2012 zijn de elektriciteit, water en afval kengetallen gedaald. Het nieuwe woon-werkverkeer is wel een stuk hoger (door de gewijzigde groepssamenstelling).

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan
Door de Milieubarometer wisten we dat het energieverbruik van de Mesdag Collectie hoger was dan van andere musea. Daarom hebben we de klimaatinstallatie doorgelicht en een paar grote besparingen gerealiseerd.
Marieke van der Kuijl, De Mesdag Collectie
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Kan mijn branchevereniging ook korting aanbieden?

Ja, branche organisaties kunnen een startabonnement met korting aanbieden korting of het volledig afkopen voor hun leden. Neem contact op met Stimular voor de voorwaarden.

Hoe komen de branchegemiddeldes tot stand?

Branchegemiddeldes zijn gemaakt op basis van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers waarbij onverklaarde uitschieters zijn weggefilterd. Daarom stellen we branchegemiddeldes altijd op in het kader van een project waarin bedrijven uit een branche samenwerken zoals een duurzaamheidskring. Interesse? Neem contact op met de adviseurs van Stimular, eigenaar van de Milieubarometer.

Wat kun je met de Milieubarometer?

Je kan de milieu- en CO2‑impact van je bedrijf inzichtelijk maken en zien hoe je deze kan verlagen.

Kan ik de Milieubarometer al proberen voordat ik de tool aanschaf?

Je kunt een demonstratie-milieubarometer bekijken. Log in met:

email: demodemo@stimular.nl
wachtwoord: demodemo