Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Sint Jacob locatie Nieuw Overbos - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 229.830 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 149 ton CO₂
Subtotaal 149 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 1.515 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,451 ton CO₂
Subtotaal 0,451 ton CO₂
Emissies
Koudemiddel - R134a 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 98.956 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 3,56 ton CO₂
Fiets en lopen 18.554 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen 6.184 km 0,220 kg CO₂ / km 1,36 ton CO₂
Subtotaal 4,92 ton CO₂
CO₂-uitstoot 155 ton CO₂