Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Stichting HOZO Bloemswaard 2023
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 572.962 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 261 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 343.777 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -157 ton CO₂
Subtotaal 105 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 46.716 m3 2,08 kg CO₂ / m3 97,1 ton CO₂
Subtotaal 97,1 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 6.108 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,82 ton CO₂
Afvalwater 6.108 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 4,14 ton CO₂
Subtotaal 5,96 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) benzine 723 liter 2,82 kg CO₂ / liter 2,04 ton CO₂
Subtotaal 2,04 ton CO₂
Personenvervoer
Taxibus (in liters) diesel 845 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2,75 ton CO₂
Subtotaal 2,75 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 293 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,954 ton CO₂
Subtotaal 0,954 ton CO₂
CO₂-uitstoot 213 ton CO₂