Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Careyn - Weddesteyn - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) 0 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 915.078 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 594 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 594 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 83.076 m3 1,89 kg CO₂ / m3 157 ton CO₂
Subtotaal 157 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 13.600 m3 0,298 kg CO₂ / m3 4,05 ton CO₂
Afvalwater 13.600 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 9,22 ton CO₂
Subtotaal 13,3 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier met milieukeurmerk 1.213 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,46 ton CO₂
Subtotaal 1,46 ton CO₂
CO₂-uitstoot 766 ton CO₂