Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Snepvangers Glas 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.730 m3 2,09 kg CO₂ / m3 3,61 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 63,0 liter 7,2 kg CO₂ / liter 0,454 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.198 liter 2,78 kg CO₂ / liter 6,12 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 33.055 liter 3,26 kg CO₂ / liter 108 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 118 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 16.750 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 8,76 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 2.220 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1,16 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 9,92 ton CO₂
CO₂-uitstoot 128 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 69,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0206 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 0 m3 huishoudelijk - kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0 ton CO₂
Lozing vervuild water op oppervlaktewater Water & afvalwater 0 VeO - kg CO₂ / VeO 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 2.256 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 1.739 km 0,193 kg CO₂ / km 0,336 ton CO₂
Bestelwagen (km) Woon-werkverkeer 55.657 km 0,282 kg CO₂ / km 15,7 ton CO₂
Subtotaal 16,1 ton CO₂