Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Schipper Kozijnen bv 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 29.401 m3 2,08 kg CO₂ / m3 61,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 40.131 liter 2,82 kg CO₂ / liter 113 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.493 liter 3,26 kg CO₂ / liter 8,12 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 77.616 liter 3,26 kg CO₂ / liter 253 ton CO₂
Bio-CNG (groengas) Mobiele werktuigen 1.582 kg 1,02 kg CO₂ / kg 1,62 ton CO₂
Subtotaal 437 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 790.046 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 740.186 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 338 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 740.186 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -338 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 19.686 kWh 0,337 kg CO₂ / kWh 6,63 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 50.567 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 23,1 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 50.567 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -23,1 ton CO₂
Subtotaal 6,63 ton CO₂
CO₂-uitstoot 443 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.031 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,307 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.031 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,699 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 675 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,816 ton CO₂
Subtotaal 1,82 ton CO₂