Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Huisartsenpraktijk Verhaar 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 - kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.400 liter 2,78 kg CO₂ / liter 9,47 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 2.000 km 0,282 kg CO₂ / km 0,564 ton CO₂
Subtotaal 10,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 35.728 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 18,7 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ - kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 2.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets (km) Zakelijk verkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 18,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 28,7 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 962 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,287 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.000 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,678 ton CO₂
Fiets en lopen Bezoekersverkeer 7.900 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto Bezoekersverkeer 3.000 km 0,193 kg CO₂ / km 0,579 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 6.000 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0900 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 3.300 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 20.000 km 0,193 kg CO₂ / km 3,86 ton CO₂
Subtotaal 5,49 ton CO₂