Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Totaalbarometer 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 468.020 m3 2,09 kg CO₂ / m3 976 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 7.366 liter 2,78 kg CO₂ / liter 20,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.979 liter 3,26 kg CO₂ / liter 9,72 ton CO₂
Subtotaal 1.006 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 26.623 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.474.892 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.294 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 6.070 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 2,59 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 648.904 km 0,193 kg CO₂ / km 125 ton CO₂
Subtotaal 1.422 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.428 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 21.418 m3 0,298 kg CO₂ / m3 6,38 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 17.703 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 12,0 ton CO₂
Subtotaal 18,4 ton CO₂