Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Pure Energie 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 177 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,493 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 700 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2,28 ton CO₂
Subtotaal 2,78 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 27.624 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 292.588 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 153 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 292.588 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -153 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 834 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 22,4 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 98.214 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 51,4 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 98.214 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -51,4 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.000 km 0,193 kg CO₂ / km 0,386 ton CO₂
Trein Zakelijk verkeer 30.456 personenkm 0,002 kg CO₂ / personenkm 0,0609 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 3.320 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0,571 ton CO₂
Subtotaal 23,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 26,2 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 322.781 km 0,193 kg CO₂ / km 62,3 ton CO₂
Subtotaal 62,3 ton CO₂