Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

MolenQ Industrial Services B.V. - Gevelliften.nl - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 13.032 liter 2,78 kg CO₂ / liter 36,3 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 30.084 liter 3,26 kg CO₂ / liter 98,1 ton CO₂
Subtotaal 134 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 13.202 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 35.107 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 18,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 7.478 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 15.798 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -8,26 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 10,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 145 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Afvalwater Water & afvalwater 0 m3 huishoudelijk kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 6,00 A4 doos (2500 vel) 15,1 kg CO₂ / A4 doos (2500 vel) 0,0906 ton CO₂
Subtotaal 0,0906 ton CO₂