Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Magentazorg - Zuyder Waert - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 255.138 m3 2,09 kg CO₂ / m3 532 ton CO₂
Subtotaal 532 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 865.608 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 453 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 77.705 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -40,6 ton CO₂
Subtotaal 412 ton CO₂
CO₂-uitstoot 944 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 9.106 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,71 ton CO₂
Subtotaal 2,71 ton CO₂