Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Magentazorg - De Dijckhoeve - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 8.157 m3 2,09 kg CO₂ / m3 17,0 ton CO₂
Subtotaal 17,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 74.992 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 39,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 5.814 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -3,04 ton CO₂
Subtotaal 36,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 53,2 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.064 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,317 ton CO₂
Subtotaal 0,317 ton CO₂