Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Maarssen, Merenhoef - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 139.700 m3 1,88 kg CO₂ / m3 263 ton CO₂
Subtotaal 263 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 13.559 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 375.124 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 209 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Subtotaal 209 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 472 ton CO₂