Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Heerlen, Domus - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 13.351 m3 1,88 kg CO₂ / m3 25,2 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 25,2 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 70.709 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 39,3 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Subtotaal 39,3 ton CO₂
CO₂-uitstoot 64,5 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 976 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,291 ton CO₂
Subtotaal 0,291 ton CO₂