Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Gouda, Het Kompas - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 23.490 m3 2,09 kg CO₂ / m3 49,0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 49,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 34.605 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 37.274 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 19,5 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 3.250 km 0,193 kg CO₂ / km 0,627 ton CO₂
Subtotaal 20,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 69,1 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.167 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,646 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 2.864 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0430 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 105.863 km 0,193 kg CO₂ / km 20,4 ton CO₂
Subtotaal 21,1 ton CO₂