Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Den Haag, Hier en nu - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 15.018 m3 2,09 kg CO₂ / m3 31,3 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 31,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 15.195 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 50.432 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 26,4 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 4.462 km 0,193 kg CO₂ / km 0,861 ton CO₂
Subtotaal 27,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 58,5 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 815 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,243 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 3.975 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0596 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 60.453 km 0,193 kg CO₂ / km 11,7 ton CO₂
Subtotaal 12,0 ton CO₂