Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Kobelco Welding of Europe B.V. - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 54.213 m3 2,09 kg CO₂ / m3 113 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 150 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,660 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Zwavel Hexafluoride (SF6) Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 9.428 liter 2,78 kg CO₂ / liter 26,2 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 4.420 liter 3,26 kg CO₂ / liter 14,4 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 2.498 liter 1,80 kg CO₂ / liter 4,49 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 159 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.026.904 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.583 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 1.583 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.742 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 847 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,252 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 5.441 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 3,69 ton CO₂
Subtotaal 3,94 ton CO₂