Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

JAZO Zevenaar bv - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 26.095 m3 2,09 kg CO₂ / m3 54,4 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 37.183 m3 2,09 kg CO₂ / m3 77,5 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 36,0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,158 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 400 kg 8 kg CO₂ / kg 3,20 ton CO₂
CO2 lasgas Emissies 47,0 kg CO2 1 kg CO₂ / kg CO2 0,0470 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 4.573 liter 2,78 kg CO₂ / liter 12,7 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 20.983 liter 3,26 kg CO₂ / liter 68,4 ton CO₂
Subtotaal 217 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 134.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 728.910 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 381 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 6.177 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 3,23 ton CO₂
Subtotaal 384 ton CO₂
CO₂-uitstoot 601 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.041 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,20 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 46,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 1,36 ton CO₂
Trein Woon-werkverkeer 6.720 personenkm 0,002 kg CO₂ / personenkm 0,0134 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 47.785 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 449.329 km 0,193 kg CO₂ / km 86,7 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) Goederenvervoer 80.977 palletplaats km 0,0375 kg CO₂ / palletplaats km 3,03 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per pakket) Goederenvervoer 467 pakket 0,353 kg CO₂ / pakket 0,165 ton CO₂
Subtotaal 92,5 ton CO₂