Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - A.H. Kooistrastraat 130, Landgoed Ursula, Nieuwveen - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 622.354 m3 1,89 kg CO₂ / m3 1.176 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,88 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,31 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.176 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 8.726 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.217.650 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1.439 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 1.439 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.615 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 35.000 m3 0,298 kg CO₂ / m3 10,4 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 10,4 ton CO₂