Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Interieurbeplanting De Klerk BV 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 17.625 m3 2,09 kg CO₂ / m3 36,7 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 6.301 liter 2,78 kg CO₂ / liter 17,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 4.451 liter 3,26 kg CO₂ / liter 14,5 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 49.106 liter 3,26 kg CO₂ / liter 160 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 1.926 liter 3,26 kg CO₂ / liter 6,28 ton CO₂
Subtotaal 235 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 60.800 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 48.276 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 25,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 48.276 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -25,2 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 5.654 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 2,41 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂ *
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.102 km 0,193 kg CO₂ / km 0,406 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂ *
Subtotaal 2,82 ton CO₂
CO₂-uitstoot 238 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.375 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,410 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 32,5 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,0220 ton CO₂ *
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂ *
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 32.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 83.500 km 0,193 kg CO₂ / km 16,1 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Subtotaal 16,5 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.