Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Huub van Leeuwen Westland - 2020 HVL totaal

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 6.834.979 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 3.800 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) 654.435 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht 654.435 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -364 ton CO₂
Subtotaal 3.436 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 4.455.576 m3 1,88 kg CO₂ / m3 8.394 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK 5.105.179 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -2.838 ton CO₂
Warmte (uit STEG) 25.140 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 904 ton CO₂
Propaan 2.086 kg 3,39 kg CO₂ / kg 7,07 ton CO₂
Subtotaal 6.467 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 2.596 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,774 ton CO₂
Afvalwater 90,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 2,65 ton CO₂
Subtotaal 3,43 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen 40.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets 10.000 km 0,0528 kg CO₂ / km 0,528 ton CO₂
Personenwagen in km 250.000 km 0,195 kg CO₂ / km 48,8 ton CO₂
Subtotaal 49,3 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) benzine 10.164 liter 2,78 kg CO₂ / liter 28,3 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel 4.591 liter 3,26 kg CO₂ / liter 15,0 ton CO₂
Subtotaal 43,3 ton CO₂
Goederenvervoer
Vrachtwagen (in liters) diesel 16.398 liter 3,26 kg CO₂ / liter 53,5 ton CO₂
Subtotaal 53,5 ton CO₂
CO₂-uitstoot 10.053 ton CO₂