Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Het Laar 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 254.706 m3 2,09 kg CO₂ / m3 531 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 961 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,68 ton CO₂
Subtotaal 534 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 80.709 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.614.624 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 844 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 37.722 km 0,193 kg CO₂ / km 7,28 ton CO₂
Subtotaal 852 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 1.385 ton CO₂