Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Duel 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 - kg CO₂ / m3 0 kg CO₂ *
Oplosmiddelen Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 kg CO₂ *
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 kg CO₂ *
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 kg CO₂ *
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 kg CO₂ *
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 kg CO₂ *
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 kg CO₂ *
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 kg CO₂ *
Subtotaal 0 kg CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.683 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 2.972 kg CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 5.683 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -2.972 kg CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂ *
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 700 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.334 km 0,193 kg CO₂ / km 450 kg CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 kg CO₂ *
Trein Zakelijk verkeer 896 personenkm 0,002 kg CO₂ / personenkm 1,79 kg CO₂
Subtotaal 452 kg CO₂
CO₂-uitstoot 452 kg CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 32,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 9,54 kg CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 32,0 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 21,7 kg CO₂ *
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 kg CO₂ *
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 7.560 km 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 kg CO₂ *
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 0 kg - kg CO₂ / kg 0 kg CO₂ *
Subtotaal 31,2 kg CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.